duminică, 5 ianuarie 2014

Aurel Şara, Mihai Benţea – Alimentaţia animalelor (note de lectură)

Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011

Capitolul I. Cerinţele nutriţionale la animale
1.1. Norma şi raţia de hrană
Norma de hrană reprezintă cantitatea de substanţe nutritive (energie, proteină, aminoacizi, Ca, P, vitamine, microelemente etc.) necesare unui animal timp de 24 h.
În funcţie de producţia principală, hrana se normează pentru animalele de : reproducţie, creştere, lapte, carne, lână şi ouă.
Prin raţia de hrană se înţelege cantitatea de nutreţuri administrată unui animal timp de 24 ore, în care trebuie să se asigure integral, cantitativ şi calitativ, cerinţele prevăzute de normă.
Raţia trebuie să îndeplinească câteva condiţii :
a)      să fie completă;
b)      să fie echilibrată;
c)      să fie săţioasă;
d)      să fie gustoasă;
e)      să fie sănătoasă;
f)       să fie economică.

1.2. Cerinţele nutriţionale pentru întreţinerea funcţiilor vitale
1.2.1. Cerinţele de energie
Necesarul de energie pentru întreţinerea funcţiilor vitale reprezintă 35-65% din raţia zilnică, în funcţie de specie şi producţie.
Necesarul de energie este mai redus la ovine şi mai ridicat la cabaline. La bovine cerinţele sunt mai mari cu 20-30% comparativ cu cele pentru ovine.
Rasele uşoare au metabolismul bazal mai intens decât rasele grele.
Tineretul animal are un metabolism bazal mai intens decât animalele adulte.
La masculi necesarul energetic este mai mare decât la femele, iar la animalele castrate metabolismul bazal este mai redus decât la cele necastrate.
1.2.2. Cerinţele de proteină
Animalele nu pot să trăiască fără cantităţi minime de proteină chiar dacă primesc în hrană din abundenţă celelalte substanţe.
1.2.3. Cerinţele de substanţe minerale
În general, necesarul de substanţe minerale pentru întreţinerea funcţiilor vitale la animale este mic.
1.2.4. Cerinţele de vitamine
Se apreciază în funcţie de specie, vârstă, sistem de creştere, tehnologie aplicată etc.

Citeşte mai mult!