duminică, 20 martie 2011

Ce este şi cum se calculează UDE?

Se foloseşte adesea noţiunea de UDE (unitatea de dimensiune economică) în contextul obținerii de fonduri europene. De exemplu, fermierii pot obține fonduri nerambursabile pe Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. Însă condiția este ca ferma să aibă o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, pentru a primi 1.500 euro/an, timp de 5 ani. Dar ce este și cum se calculează UDE?

Conform informațiilor oferite de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), UDE exprimă dimensiunea economică a unei ferme și se calculează pe baza unui coeficient european, care se înmulțește cu suprafața cultivată sau cu numărul de animale (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unități de dimensiune economică este de 1.200 de euro.

Calcul pentru culturi vegetale

Să presupunem că un mic fermier are un teren de numai 3 ha, pe care intenționează să însămânțeze grâu. Coeficientul acestei culturi este de 0,280. Rezultă:
0,280 x 3 = 0,84 UDE

Cum plantația de grâu nu întrunește condiția minimă de primire a fondurilor nerambursabile, omul poate căuta o altă cultură, mai rentabilă, de exemplu de pomi fructiferi, care are un coeficient de 2,125. Rezultă:
2,125 x 3 = 6,373 UDE

Sau viță-de-vie (vin de calitate):
1,749 x 3 = 5,247 UDE

Sau legume proaspete:
2,257 x 3 = 6,771 UDE

Calcul pentru ferme zootehnice

În acest caz, să presupunem că un mic fermier vrea să-și cumpere cinci vaci sub 2 ani. Cum coeficientul este de 0,095, rezultă:
0,095 x 5 = 0,475 UDE – prea puțin!

Dacă și-ar lua 22 de junici sub 2 ani:
0,095 x 22 = 2,09 UDE – corespunde cerinței.

Sau 18 junici de doi sau mai mulți ani:
0,114 x 18 = 2,052 UDE

Sau 25 de stupi (familii) cu albine:
0,083 x 25 = 2,075 UDE

Sau o fermă cu minimum 336 de găini ouătoare, al cărei coeficient este de 0,596 pentru o sută de capete:
0,596 x 3,36 = 2,002 UDE

Coeficienți pentru culturi vegetale
- Grâu: 0,280
- Orz: 0,246
- Porumb boabe: 0,213
- Cartofi: 1,174
- Legume proaspete: 2,257
- Pepeni: 2,883
- Căpșuni: 17,481
- Sfeclă de zahăr: 0,547
- Rapiță și napi: 0,175
- Floarea-soarelui: 0,173
- Soia: 0,213
- In pentru ulei: 0,144
- Alte oleaginoase: 0,144
- Tutun: 1,228
- Plante furajere – pajişti temporare: 0,168
- Alte furajere verzi: 0, 325
- Fânețe permanente și pășuni: 0,050
- Plantație de pomi fructiferi: 2,125
- Viță-de-vie – vin de caliate: 1,749-1,867
- Pepiniere: 1,133

Coeficienți pentru animale și albine
- Bovine sub un an: 0,061
- Bovine sub 2 ani: 0,069-0,095
- Bovine de doi şi mai mari (juninci): 0,114-0,089
- Oi şi capre femele pentru reproducție: 0,008-0,033
- Purceluși sub 20 kg: 0,057
- Scroafe pentru reproducție: 0,243
- Purcei alte categorii: 0,140
- Ecvine (cai, măgari, catâri): 0,071
- Păsări broiliri (100 cap): 0,450
- Găini ouătoare (100 cap): 0,596
- Stupi: 0,083

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu